خانه » اسلام شناسي » امام زمان (عج) » کتاب: مهر محبوب نويسنده: سيد حسين حسينى (صفحه 2)

کتاب: مهر محبوب نويسنده: سيد حسين حسينى

وفاى محبوب

وفاى محبوب حال که دلارائى نامحدود محبوب را به زبان الکن وعبارات محدود خويش متذکر شديم جاى آن دارد که از وفاى او نيز سخنى به ميان آوريم. او که درياى بى ساحل محبت ووفاست خود به محبت ابتدا مى کند ورابطه عشق را …

ادامه نوشته »

دل آرايى نامحدود محبوب

دل آرايى نامحدود محبوب از خزانه خدادادى دل، اصل واساس محبت وآثار وخواص آن را باز شناختيم واکنون جاى آن است که با بازگشتى کوتاه به اين منبع عظيم الهى، يعنى همان پهنه پهناور عالم فطرت، خصايص محبوب را نيز دريابيم. از آنجا که …

ادامه نوشته »

در حشر، هر کس با امام ومحبوب خود خوانده مى شود

در حشر، هر کس با امام ومحبوب خود خوانده مى شود (يوم ندعو کل اناس بامامهم فمن اوتى کتابه بيمينه…).(12) روزى که هر کس با نام امام وپيشوايش خوانده مى شود، پس کسانى که نامه اعمال در دست راست دارند… کتاب که نامه اعمال …

ادامه نوشته »

حشر با آل محمد ثمره دوستى آنهاست

حشر با آل محمد ثمره دوستى آنهاست جابر بن عبد الله انصارى، محب ودوستدار ديرينه خاندان رسالت سلام الله عليهم اجمعين در زيارت قبر مطهر امام حسين عليه السلام سخنانى مى گويد که آن را از زبان عطيه مى شنويم: عن عطيه العوفى قال: …

ادامه نوشته »

در آرزوى حشر با محبوب

در آرزوى حشر با محبوب در سرود اميد وعشق، زيارت عاشورا، آرزو مى کنيم که در مقام محمود با آن سروران باشيم واين درخواست از طبيعت وجوهره محبت بر مى خيزد: واسئله ان يبلغنى المقام المحمود لکم عند الله. واز خداوند مى خواهم که …

ادامه نوشته »

آنچه در عالم آخرت است، کشته دنياست

آنچه در عالم آخرت است، کشته دنياست آنچه براى انسان در عالم آخرت از نعيم وعذاب، خوشى والم، خانه وکاشانه وجود دارد، حاصل وکشته اين دنياست. زيرا رابطه دنيا وآخرت رابطه زراعت وکشت ودرو مى باشد. على عليه السلام مى فرمودند: وان اليوم عمل …

ادامه نوشته »

معناى وفات

معناى وفات در بينش الهى وتوحيدى اسلام مرگ معناى نابودى وفنا ندارد بلکه انتقال از منزلى به منزل ديگر است که در نهايت رسيدن به جهانى ديگر وسفر به عالم آخرت مى باشد. کتاب آسمانى ما رقان در مورد مرگ غالبا واژه توفى را …

ادامه نوشته »

انتظار، وارث ورع وتقواست

انتظار، وارث ورع وتقواست خيره شدن بر راه يار، يافتن راه اوست وکم کم قرار گرفتن در آن راه ويافتن روح از آن است: من سره ان يکون من اصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الاخلاق وهو منتظر فان مات وقام القائم بعده کان …

ادامه نوشته »

وظيفه شيعه در هجران غيبت، دعا براى وصال وظهور است

وظيفه شيعه در هجران غيبت، دعا براى وصال وظهور است مدتها در اين انديشه بودم که چگونه است که امامان معصوم عليهم السلام در پاسخ اين پرسش که وظيفه شيعه در زمان غيبت چيست؟ فرموده اند: دعا براى ظهور، ودعاهائى را نيز خودشان القاء …

ادامه نوشته »