سرخط خبرها

تفسير سوره حمد ،مولف امام خمینی(ره)

بخش سوم : دروس تفسير سوره حمد جسله اول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقاضا شده بود كه من يكى ، دو مرتبه راجع به تفسير بعضى آيات شريفه قرآن مطالبى عرض كنم . تفسير قرآن يك مساءله اى نيست …

ادامه نوشته »

کتاب : تفسیر سوره حمد مؤلف امام خمینی(ره)3

تحقيق عرفانى بدان كه اهل ظاهر در نكته ذكر نعبد و نستعين به صيغه متكلم مع الغير، با آن كه عابد واحد است ، نكاتى گفته اند. از آن جمله آن كه عابد را حيله اى شرعيه به نظر رسيده كه به وسيله آن …

ادامه نوشته »

كتاب : تفسير سوره حمد مؤلف امام خمینی(ره) 2

نقل و تحقيق بدان كه علماى ادب و ظاهر گفته اند كه ((حمد)) ثناى به لسان است به جميل اختيارى و چون آن ها غافل از جميع السنه هستند جز اين لسان حكمى ، از اين جهت تسبيح و تحميد حق تعالى ، بلكه …

ادامه نوشته »

قسمت اول تفسير قرآن ، يكى از علومى

مقدمه بسم الله الرحمن الرحيم تفسير قرآن ، يكى از علومى است كه همراه با علم قرائات ، تجويد و تاريخ قرآن سابقه آن تا عصر پيغمبر (ص ) كشيده مى شود. از ديرباز تاكنون كوششهاى گسترده و طاقت فرسايى پيرامون ((تفسير)) انجام پذيرفته …

ادامه نوشته »