مقدمه


به نام خداوند جان و خرد
كز ين برتر انديشه برنگذرد

داستانهاى استاد

به كوشش : عليرضا مرتضوى كرونى

داستان و حكايت ، تنها نوشته اى است كه بشر از روزگار ديرين ، با آن انس و الفتى صادقانه داشته است و با علم به آنكه اكثر داستانها عارى از حقيقت و ساخته و پرداخته ذهن نويسنده است هنوز هم مردم ، براى مطالعه آنها رغبتى وافر نشان مى دهند.


از اينرو در مدتى كه مشغول جمع آورى و تنظيم يا چاپ اين داستانها، به منظور هدايت و ارشاد و تهذيب اخلاق عمومى بودم ، به هر يك از اساتيد و برادران ارجمند برخورد كرده مى گفتم : كتابى در دست تاءليف دارم مشتمل بر يك عده داستانهاى سودمند واقعى ، كه از لابلاى آثار ارزنده استاد شهيد مرتضى مطهرى استخراج شده اند همه تشويق و تاءييد مى كردند و اين را به ويژه براى نسل جوان كارى مفيد و ضرورى مى دانستند.
اين قبيل داستانها، بنا به قول خود مرحوم استاد: ((علاوه بر آنكه عملا مى تواند راهنماى اخلاقى و اجتماعى سودمندى باشد، معرف روح تعليمات اسلامى نيز هست ، و خواننده از اين رهگذر به حقيقت و روح تعليمات اسلامى آشنا مى شود و مى تواند خود را، با محيط و جامعه خود را با اين مقياسها اندازه بگيرد و ببيند در جامعه اى كه او در آن زندگى مى كند، و همه طبقات ، خود را مسلمان مى دانند و احيانا بعضى از آن طبقات سنگ اسلام را نيز به سينه مى زنند، چه اندازه از معنى و حقيقت اسلام معمول و مجرى است )).(1)
اميدوارم اين داستانها ((عوام )) و ((خواص )) را فايده بخشد و همگان را بكار آيد در اينجا توجه شما را به چند يادآورى جلب مى كنم :
1- نام اين كتاب را به اعتبار اينكه مطالب آن برگرفته از آثار و نوشته هاى استاد شهيد مرتضى مطهرى بود به منظور حفظ امانت بنام خود ايشان داستانهاى استاد – نامگذارى كرديم .
2- همانطور كه اشاره شد داستانهاى اين كتاب از لابلاى آثار منتشر شده استاد، بجز داستان راستان ، انتخاب شده هر چند ممكن است برخى از آنها در آن كتاب نيز آمده باشد ولى مستقيما چيزى از كتاب ياد شده نقل نشده است .
3- ماءخذ و مدارك داستانها، با قيد صفحه و چاپ كتاب ، در پاورقى و در مشخصات مآخذ، نشان داده شده است .
4- در بيان و نگارش هيچ داستانى از حدود متن مآخذى كه نقل شده تجاوز نشده و گردآورنده از خود چيزى بر آن نيفزوده يا چيزى از آن كم نكرده است .
5- اگر چه موضوعى كردن داستانها خود امرى جالب و شايسته بود ولى از آنجا كه تنوع و گوناگونى مطالب نيز خود، حسن ديگرى است به منظور پرهيز از يكنواختى ، مطالب را موضوعى نكرديم .
6- عناوين داستانها – به جز در برخى از موارد – از گردآورنده است از اين رو چنانچه در انتخاب عناوين و يا تنظيم داستانها احيانا نواقصى به چشم مى خورد جاى پوزش از من كرامت تذكر از شما باقيست :

قبا گر حرير است و گر پرنيان
به ناچار حشوش بود در ميان

و سخن آخر آنكه ، بر آن اميديم كه خداوند تبارك و تعالى قلم و زبان ما را از خطاها و لغزشها مصون داشته و گامهاى ما در در صراط دنيا و آخرت نلغزاند و توفيق گامزنى و ثبات قدم و استوارى در مسير اسلام را به همه ما عنايت فرمايد.
من اللّه التوفيق و عليه التكلان
عليرضا مرتضوى كرونى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.